Η ιστορία μας

1988: Η Ciments Francais εξαγοράζει την Ετ Μπετόν

1990: Η Ciments Francais εξαγοράζει τα Τσιμέντα Χάλυψ

1992: Μετά την εξαγορά της Ciments Francais από το Ιταλικό όμιλο Italcementi, τα Τσιμέντα Χάλυψ μετονομάζονται σε Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε., έχοντας ήδη αποκτήσει τα λατομεία αδρανών υλικών Αναγνωστάκη, που σήμερα είναι γνωστά ως Λατομεία Χάλυψ. Επιπροσθέτως  η  Ετ Μπετόν περνά από την Ciments Francais στον Όμιλο Italcementi.

2011: Συγχώνευση της Ετ Μπετόν με την Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.

2012: Κατασκευή 5 σιλό για την αποθήκευση των πρώτων υλών

Old Halyps.

Old Halyps.

Old Halyps.

Old Halyps.

Old Halyps.

Old Halyps.

Old Halyps.

Old Halyps.