Τσιμέντο

Τσιμέντο Πόρτλαντ 

Τύπος

ΠεριγραφήΕμπορική ΟνομασίαΠιστοποίησηΜονάδα ΠαραγωγήςΣυσκευασία
CEM II/B-M (P-L) 32.5 NΤσιμέντο Πόρτλαντ σύνθετοΓΙΓΑΣΕΛΟΤ ΕΝ 197–1:2011Τσιμέντα Χάλυψ
 • χύδην
 • σάκκοι των 50 kg - παλέτα 1,5  τ
 • σάκκοι των 25kg - παλέτα 1,350 τ
 • μεγάσακκοι των 1.300 kg
CEM II/A-L 42.5 NΤσιμέντο Πόρτλαντ με ασβεστόλιθοΑΙΟΛΟΣΕΛΟΤ ΕΝ 197–1:2011Τσιμέντα Χάλυψ
 • χύδην
 • σάκκοι των 50 kg - παλέτα 1,5  τ 
 • μεγάσακκοι των 1.300 kg
CEM  IV/B (P-W) 32,5NΠοζολανικό τσιμέντοΓΙΓΑΣ PlusΕΛΟΤ ΕΝ 197–1:2011Τσιμέντα Χάλυψσάκκοι των 50 kg - παλέτα 1,5  τ  
CEM  IV/B (P-W) 42,5NΠοζολανικό τσιμέντοΑΙΟΛΟΣ PlusΕΛΟΤ ΕΝ 197–1:2011Τσιμέντα Χάλυψμεγάσακκοι των 1.300 kg

 

CEM I 52,5 NTσιμέντο πόρτλαντ ΓΟΛΙΑΘΕΛΟΤ ΕΝ 197–1:2011Τσιμέντα Χάλυψ
 • χύδην 
 • μεγάσακκοι των 1.300 kg
 

Λευκό Τσιμέντο

 CEM II/A-LL 42,5N WHITE

Τσιμέντο πόρτλαντ υψηλής αντοχήςΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΕΛΟΤ ΕΝ 197–1:2011Τσιμέντα Χάλυψ
 • σάκκοι των 25kg - παλέτα 1,4 τ
 • σάκκοι των 50 kg - παλέτα 1,5  τ