Αειφόρος Ανάπτυξη

Μετά από δέκα χρόνια επίσημης δέσμευσης για τη βιωσιμότητα, το 2010 αποτέλεσε ένα έτος εδραίωσης και ενίσχυσης της προσέγγισης.

Η προώθηση της Πολιτικής Αειφορίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο. Καλύπτει όλα τα θέματα που επηρεάζουν την σφαίρα επιρροής του Ομίλου: ανθρώπινα δικαιώματα, κώδικες διακυβέρνησης, υγεία και ασφάλεια, εργασιακές πρακτικές, κοινωνικές πρωτοβουλίες, σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές, ενεργειακή απόδοση, περιβάλλον, ποιότητα προϊόντων και διαδικασιών, έρευνα και καινοτομία. 

Επιπρόσθετα,  ειδικές Πολιτικές του Ομίλου που απορρέουν από την Πολιτική Βιωσιμότητας καλύπτουν λεπτομερώς όλα τα κρίσιμα σημεία.Κατά συνέπεια, όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου HeidelbergCement στην Ελλάδα, έχουν αναλάβει μια δέσμευση τήρησης και σεβασμού των αρχών και των αξιών όλων των νέων πολιτικών και  θα συμβάλλουν πραγματικά στην εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου Αειφόρου Ανάπτυξης.